Conflicte entre Catalans i Espanyols

Titular noticias
Pacerse de viento

Conflicte entre Catalans i Espanyols


Aquest post no va de política, si no de resolució de conflictes. Que vulgui parlar de política ja trobarà multitud d’espais en aquests dies. 


Rescato el meu document Temperament i conflictes de fa una anys i el projecto sobre el conflicte entre Catalunya i España. 

Podria ser - és la meva tesis- que a banda i banda del conflicte entre Catalunya i España, tenim instal·lats majoritàriament dos tipus de temperaments separats clarament entre col·laboratius i utilitaris. 

Els primers - Col·laboratius- es caracteritzen per afrontar els reptes cercat la col·laboració d’altres. En front d’un repte, la seva primera pregunta serà “amb quineds persones” l’enfrontaré. Els segons -utilitaris- es caracteritzen per cercar la solució més útil. La seva primera pregunta és “en quines eines” l’enfrontaré. 

Segons la classificació de Keirsey sobre els temperaments de les persones, entre els col·laboradors que situo majoritàriament a l’estat espanyol, s’hi inclouen els guardians i els idealistes, mentre entre els utilitaris que situo majoritàriament a Catalunya tindríem els Artesans i els racionals. 
Ara per ara semble que l’enfrontament es manifesta entre Guardians especialistes en el pensament concret i Racionals especialistes en el pensament abstracte. 
 • Guardians cercant la seguretat (llei i policia)  versus Racionals cercant el coneixement (observen tots els moviments d’independència al llarg del planeta )
 • Guardians aplicant conciençudament tots i cada un dels detalls de la seva constitució, versus Racionals pragmàtics capaços d’aprofitar experiències de multitud de referents del dret internacional.
 • Guardians apel·lant a l’història i nostàlgics de la pau del ahir recent, versus Racionals tossudament centrats en el interval definit pel procés d’independència. 
 • Guardians que es valoren a si mateixos per ser caritatius amb els catalans no revolucionaris, versus Racionals que es guanyen el respecte per la seva capacitat d’autonomia i de prendre les seves pròpies decisions en llibertat. 
 • Guardians que confien cegament en el principi d’autoritat, versus Racionals Que confien en l’imperi de la raó. 
 • Guardians que anhelen la pertinença a “una unidad de destino en lo Universal” , versus Racionals que anhelen l’assoliment dels objectius independentistes. 
 • Guardians que valoren i esperen la gratitud pel seu sacrifici, versus Racionals que en tenen prou en una deferència guanyada en una estructura molt horitzontal. 
En resum Guardians extraordinàriament bons en la defensa versus Racionals extraordinàriament bons en l’estratègia
Lamentablement Defensa contra Estratègia, augura conflicte i mala peça al taler.Però tant entre els col·laboratius de l’estat com entre els utilitaris de Catalunya, i juguen dos temperaments que ens podrien ajudar a resoldre el conflicte . Son els idealistes que tot i ser col·laboratius prefereixen la comunicació abstracte i els artesans, que tot i ser utilitaris prefereixen la comunicació concreta. 
Veiem com aquests dos temperament s’acosten al conflicte. 
 • Idealistes que cerquen la Identitat a llarg termini, versus Artesans que cerquen l’estimul del moment
 • Idealistes orientats a l’altruisme, versus Artesans orientats a les solucions pràctiques. 
 • Idealistes pensant en el futur, versus artesans vivint el ara i aquí. 
 • Idealistes que presumeixen de benèvols versus artesans que se senten audaços. 
 • Idealistes que confien en la seva intuïció, versus Artesans que confien en el seu impuls.
 • Idealistes que anhelen una relació romàntica versus Artesans que anhelen la creació d’un impacte mesurable. 
 • Idealistes que valoren el reconeixement, versus Artesans que valoren la generositat
En resum, Idealistes extraordinàriament bons en la comunicació versus Artesans extraordinàriament bons en la negociació

Sense Guardians i Racionals no hauríem arribat a l’u d’octubre amb la situació sobre la taula, però ara necessitarem Idealistes i Artesans que passin a la comunicació i la negociació. 
Toca canviar les persones que hi ha al capdavant dels dos grups.

Mas sobre el tema: conflictes
Comentarios
Tu email no se mostrará en ninguna parte
Último en Pacerse de viento


Powered by iwith.org